PKI-overheid persoonsidentificaties voor KPN

Link naar een artikel over de identificatie op locatie en KPN

De eisen die aan dit soort middelen worden gesteld zijn vanzelfsprekend hoog. Maar zoals de belastingdienst het terecht verwoordt in hun leus: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Dat spanningsveld is hét domein waarin AMP Groep is gespecialiseerd. Hieronder leest u hoe we KPN hebben geholpen om een betrouwbaar én klantvriendelijk identificatieproces op […]

Menu