Zo gaan we om met uw privacy

AMP Groep beseft dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u nadere informatie over wat we in de praktijk doen om onder andere te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom komt AMP Groep bij u langs?

AMP Groep bezorgt en identificeert in opdracht van andere bedrijven. Wij worden bijvoorbeeld ingeschakeld voor opdrachtgevers zoals:

Uitzendbureaus en/of detacheerders 
Deze organisaties hebben een wettelijke plicht om medewerkers die zij uitzenden te identificeren

Financiële instellingen 
Deze instellingen hebben de plicht om hun klanten te identificeren in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en de Financiering van terrorisme (WWFT). 

Verstrekkers van digitale inlogmiddelen 
Deze bedrijven moeten hun klant identificeren voordat ze een inlogmiddel zoals eHerkenning kunnen uitgeven. 

Telecombedrijven 
Namens telecombedrijven zorgen we voor de contractafhandeling en de daarbij horende klantidentificatie.

Ziekenhuizen/apotheken/groothandels 
We bezorgen medicijnen namens apotheken, ziekenhuizen en groothandels.

Gemeenten 
We bezorgen documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zodat burgers alleen voor de aanvraag van het document naar het gemeente/stadhuis hoeven. 

Wat doet AMP Groep om persoonsgegevens veilig te verwerken?

Het verwerken van persoonsgegevens voldoet bij AMP Groep aan hoge eisen. We hebben hier, onder andere, de volgende maatregelen voor genomen.  

Certificering
AMP Groep heeft twee certificeringen op het gebied van de veilige omgang met persoonsgegevens. Dit zijn  ISO 27001:2013  en  ETSI (EN 319 411) .

AMP Groep wordt jaarlijks door een onafhankelijke instantie (BSI) tijdens een meerdaagse audit gecontroleerd of we voldoen aan de normen van de genoemde certificeringen. 

Beveiligde systemen
Een gespecialiseerd ICT beveiligingsbedrijf test periodiek of zij van buitenaf toegang kan krijgen tot de persoonsgegevens die opgeslagen zijn bij AMP Groep. Vervolgens krijgt AMP Groep een advies of en hoe de beveiliging nog verder kan worden verbeterd. 

Geautoriseerde medewerkers
Medewerkers van AMP krijgen alleen op basis van hun functie toegang tot klantgegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

Gekwalificeerde medewerkers
Medewerkers worden gescreend en uitgebreid opgeleid voordat ze in aanraking komen met persoonsgegevens. Ook worden ze regelmatig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming, zoals gewijzigde protocollen hieromtrent.

Geheimhoudingsverklaring
Medewerkers in dienst en/of derden die namens AMP Groep in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en beschikken over een VOG. 

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Dit wordt door onze opdrachtgevers bepaald. Zij bepalen de bewaartermijn van elk persoonsgegeven. Dit is met elke opdrachtgever vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

Ons streven is overigens dat de bewaartermijn zo kort mogelijk is. In de praktijk is de bewaartermijn voor de meeste opdrachtgevers 3 weken nadat de afhandeling heeft plaatsgevonden. Voor een aantal is dit langer, maar met een maximum van 2 maanden. 

Na deze termijn worden persoonsgegevens op een veilige manier overgedragen en verwijderd uit de systemen van AMP.

Een uitzondering hierop zijn gegevens die we voor de Belastingdienst moeten bewaren. Deze gegevens zijn postcode, straatnaam, huisnummer, plaats en land en worden 7 jaar bewaard. 

Wilt u een inzageverzoek indienen?

U kunt hiervoor terecht bij de organisatie die aan AMP Groep de opdracht heeft verstrekt om bij u de bezorging of de identificatie te laten plaatsvinden.

Welke cookies gebruikt AMP Groep?

We maken gebruik van Google (Universal) Analytics, de webanalyse dienst van Google, om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van onze website. Google Analytics werkt met cookies. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics

Vragen en contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog verdere vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.