Zo gaan we om met uw privacy

Algemene informatie

> Waarom neemt AMP Groep contact met mij op?

AMP Groep bezorgt en identificeert in opdracht van andere bedrijven. Wij worden bijvoorbeeld ingeschakeld voor opdrachtgevers zoals:

Uitzendbureaus en/of detacheerders 
Deze organisaties hebben een wettelijke plicht om medewerkers die zij uitzenden te identificeren

Financiële instellingen 
Deze instellingen hebben de plicht om hun klanten te identificeren in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en de Financiering van terrorisme (WWFT). 

Verstrekkers van digitale inlogmiddelen 
Deze bedrijven moeten hun klant identificeren voordat ze een inlogmiddel zoals eHerkenning kunnen uitgeven. 

Telecombedrijven 
Namens telecombedrijven zorgen we voor de contractafhandeling en de daarbij horende klantidentificatie.

Ziekenhuizen/apotheken/groothandels 
We bezorgen medicijnen namens apotheken, ziekenhuizen en groothandels.

Gemeenten 
We bezorgen documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zodat burgers alleen voor de aanvraag van het document naar het gemeente/stadhuis hoeven. 

> Wat doet AMP Groep om persoonsgegevens veilig te verwerken?

Het verwerken van persoonsgegevens voldoet bij AMP Groep aan hoge eisen. We hebben hier, onder andere, de volgende maatregelen voor genomen.  

Certificering
AMP Groep heeft twee certificeringen op het gebied van de veilige omgang met persoonsgegevens. Dit zijn  ISO 27001:2013  en  ETSI (EN 319 411) .

AMP Groep wordt jaarlijks door een onafhankelijke instantie (BSI) tijdens een meerdaagse audit gecontroleerd of we voldoen aan de normen van de genoemde certificeringen. 

Beveiligde systemen
Een gespecialiseerd ICT beveiligingsbedrijf test periodiek of zij van buitenaf toegang kan krijgen tot de persoonsgegevens die opgeslagen zijn bij AMP Groep. Vervolgens krijgt AMP Groep een advies of en hoe de beveiliging nog verder kan worden verbeterd. 

Geautoriseerde medewerkers
Medewerkers van AMP krijgen alleen op basis van hun functie toegang tot klantgegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

Gekwalificeerde medewerkers
Medewerkers worden gescreend en uitgebreid opgeleid voordat ze in aanraking komen met persoonsgegevens. Ook worden ze regelmatig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming, zoals gewijzigde protocollen hieromtrent.

Geheimhoudingsverklaring
Medewerkers in dienst en/of derden die namens AMP Groep in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en beschikken over een VOG. 

> Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Dit wordt door onze opdrachtgevers bepaald. Zij bepalen de bewaartermijn van elk persoonsgegeven. Dit is met elke opdrachtgever vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

Ons streven is overigens dat de bewaartermijn zo kort mogelijk is. In de praktijk is de bewaartermijn voor de meeste opdrachtgevers 3 weken nadat de afhandeling heeft plaatsgevonden. Voor een aantal is dit langer, maar met een maximum van 2 maanden. 

Na deze termijn worden persoonsgegevens op een veilige manier overgedragen en verwijderd uit onze systemen.

Een uitzondering hierop zijn gegevens die we voor de Belastingdienst moeten bewaren. Deze gegevens zijn postcode, straatnaam, huisnummer, plaats en land en worden 7 jaar bewaard. 

> Welke cookies gebruikt AMP Groep?

AMP Groep maakt alleen gebruik van analytische cookies. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. We zien bijvoorbeeld hoeveel bezoekers elke pagina van onze website krijgt. Voor deze vorm van cookies is het niet nodig om toestemming te vragen. Deze cookies zijn niet privacygevoelig.

Meer informatie hierover leest u op de website van de rijksoverheid.

> Wilt u een inzageverzoek indienen?

U kunt hiervoor terecht bij de organisatie die aan AMP Groep de opdracht heeft verstrekt om bij u de bezorging of de identificatie te laten plaatsvinden.

Vragen over bezorgen of identificeren bij u thuis

> Waarom kopiëren jullie mijn ID-bewijs?

Als wij een kopie van uw identiteitsbewijs maken, dan heeft onze opdrachtgever dat aan ons gevraagd.

Zo hebben financiële instellingen bijvoorbeeld  de plicht om hun klanten te identificeren in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en de Financiering van terrorisme (WWFT). 

Bij:  Waarom komt AMP Groep bij u langs leest u hier meer over. 

> Hoe werkt de digitale controle op echtheid van mijn ID-bewijs?

Als AMP Groep uw identiteitsbewijs op echtheid controleert wordt er geen kopie gemaakt. Ook wordt bijvoorbeeld uw BSN automatisch afgeschermd door de software die op de tablet staat.  

Hoe deze controle in zijn werk gaat? Op de tablet staat speciale software die diverse echtheidskenmerken analyseert die op uw identiteitsbewijs staan. Vervolgens maakt de software een controlerapport waarop een samenvatting staat van de echtheidskenmerken die zijn gecontroleerd. Dit rapport sturen wij na de afhandeling naar onze opdrachtgever.

Het rapport en vrijwel alle persoonsgegevens wordt na enkele weken bij AMP Groep verwijderd. Meer informatie hierover vindt u bij: Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

> Waarom kan ik de BSN op mijn identiteitsbewijs niet afplakken?

Dan werkt onze software waarmee we uw identiteitsbewijs digitaal op echtheid controleren niet meer.

Bij Hoe werkt de digitale controle op echtheid van mijn ID-bewijs leest u hier meer over.

Scroll naar top