Zo gaan

we om met uw privacy en de AVG 

amp groep identificeren bezorgen2

AMP Groep beseft dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Op deze pagina vindt u nadere informatie over wat we in de praktijk doen om onder andere te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de GDPR genoemd.

Eerst even voorstellen, wie is AMP Groep eigenlijk?

Bij AMP Groep geloven we dat zorgvuldigheid altijd de norm moet zijn. Daarom bezorgen we reisdocumentenrijbewijzenmedicijnen altijd aan de juiste persoon. Ook verzorgen we persoonsidentificaties voor onder andere financiële dienstverleners. 

Op basis van meer dan 500.000 reacties wordt AMP Groep beoordeeld met het rapportcijfer 9. Wilt u zelf onderzoeken dat klantgerichtheid bij AMP Groep geen loze kreet is? Kijk dan gerust eens op Trustpilot.nl. 

We werken al jarenlang voor opdrachtgevers zoals ABN AMRO, T-Mobile, KPN, Amsterdam Medisch Centrum, KIWA en ruim 50 gemeenten. 

Heeft AMP Groep officiële certificeringen?

AMP Groep heeft twee certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit zijn ISO 27001:2013 en ETSI (EN 319 411).

Daarnaast is AMP Groep ISO 9001:2015  gecertificeerd. Deze certificering houdt in dat we een Kwaliteit Management Systeem (KMS) hebben dat erop gericht is om onder andere de beveiliging van persoonsgegevens continu te verbeteren. 

AMP Groep wordt jaarlijks door een onafhankelijke instantie (BSI) tijdens een meerdaagse audit gecontroleerd of we voldoen aan de normen van de genoemde certificeringen.

Wat doen jullie om persoonsgegevens veilig te verwerken?

Het verwerken van persoonsgegevens voldoet bij AMP Groep aan hoge eisen. We hebben hier, onder andere, de volgende maatregelen voor genomen. 

Snelle overdracht aan opdrachtgever
Nadat een order is afgehandeld dragen we persoonsgegevens zo snel mogelijk over aan onze opdrachtgever en worden persoonsgegevens bij AMP Groep op een veilige wijze gewist. Deze werkwijze is vastgelegd in 'verwerking-overeenkomsten'.

Beveiligde systemen
Een gespecialiseerd ICT beveiligingsbedrijf test periodiek of zij van buitenaf toegang kan krijgen tot de persoonsgegevens die opgeslagen zijn bij AMP Groep. Vervolgens krijgt AMP Groep een advies of en hoe de beveiliging nog verder kan worden verbeterd. 

Geautoriseerde medewerkers
Medewerkers van AMP krijgen alleen op basis van hun functie toegang tot klantgegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

Gekwalificeerde medewerkers
Medewerkers worden gescreend en uitgebreid opgeleid voordat ze in aanraking komen met persoonsgegevens. Ook worden ze regelmatig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming, zoals gewijzigde protocollen hieromtrent.

Geheimhoudingsverklaring
Medewerkers in dienst en/of derden die namens AMP Groep in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en beschikken over een VOG.  

Wilt u een inzageverzoek indienen?

U kunt hiervoor terecht bij de organisatie die aan AMP Groep de opdracht heeft verstrekt om bij u de bezorging of de identificatie te laten plaatsvinden.

 

Vragen en contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog verdere vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

 

navigation