Ieder jaar weer een stukje beter. ISO-audit een succes!

Afgelopen week was het kantoor van AMP Groep het toneel van de jaarlijkse ISO-audit. Voldoen we aan de eisen die gesteld worden aan de ISO-certificering en de ETSI-certificering? Het antwoord is JA! 

More than telecom

We zijn er trots op dat de auditors vanuit BSI ieder jaar weer vooruitgang zien in de uitvoering van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Naast kwaliteit en informatiebeveiliging maken ook het opslaan en vervoeren van geneesmiddelen (GDP) en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel uit van dit kwaliteitssysteem.

ISO: voor kwaliteit en informatiebeveiliging ISO 9001 / ISO27001. ETSI: voor identificatie en bezorgen PKIO overheid certificaten.

Tegen audits zien we niet meer op. 

Dat was in de eerste jaren wel iets anders. De geïnterviewde medewerkers zijn niet meer zenuwachtig. Ze praten over hun werk en daar maakt het kwaliteitsmanagementsysteem gewoon onderdeel van uit. Valt er dan niets meer te winnen? Het antwoord daarop is dat we nooit klaar zullen zijn. Ook nu hebben we weer een aantal bevindingen waardoor we uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening gaan verbeteren.

Certificeren kost geld, maar je kunt het ook zien als een masterclass in je dienstverlening verbeteren en dan is het iedere cent waard.