De NVVB,

AMP Groep en het bezorgen van paspoorten en rijbewijzen


Op maandag 17 november 2014 zijn de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) en AMP Groep een zilveren partnership aangegaan. 

“Al sinds enkele jaren werkt AMP Groep constructief samen met de NVVB, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en enkele gemeenten, om het voor burgers mogelijk te maken een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) thuis te laten bezorgen.

Via brainstormsessies en andere bijeenkomsten mobiliseert de NVVB kennis en ervaring van diverse partijen, om zodoende de dienstverlening aan burgers te verbeteren.

De NVVB toont zich hierbij een echte innovatiegerichte partner. Dat we de samenwerking nu beklinken via het zilveren partnership is voor ons dan ook een vanzelfsprekende stap”, aldus Marco van der Klij, Algemeen Directeur van AMP Groep.

AMP Groep bezorgt inmiddels voor ruim 55 gemeenten reisdocumenten en rijbewijzen, waaronder:
- Gemeente Rotterdam
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Molenwaard
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Zeist

 

navigation